Copyright

De website administratiekantoormiedema.nl is eigendom van Administratiekantoor Miedema en wordt beheerd en onder verantwoordelijkheid van RealArt.nl.

Het gebruik van teksten en beeldmateriaal van de genoemde website is verboden, tenzij wij hiervoor schriftelijk toestemming hebben verleend. Op alle tekst- en beeldmateriaal is het auteursrecht van toepassing voor RealComp.nl. Alle rechten voorbehouden. Copyright RealArt.
Internet: www.realart.nl